Begin pre-teaching

Beste ouders

De afgelopen 14 dagen hebben de leerkrachten de gevraagde ‘pré-teaching’ voorbereid.

Hierover is vorige week ook al gecommuniceerd.

De volgende periode, van maandag 20 tot en met donderdag 30 april, zullen er dus bepaalde delen nieuwe leerstof aangeboden worden, alsook de nodige verwerking hierop. Dit gebeurt op diverse manieren die je kon lezen in de voorafgaande mail(s) van de klasleerkracht. Hou de komende tijd dus zeker de website van de school, de klasblogs, je mails in de gaten.

In geval van problemen kan je steeds terecht bij de juf of meester via de adressen die vermeld waren op de mail(s).

Wat betreft de opvang op school : deze blijft verder lopen zoals voorheen, namelijk voor:

  • Kinderen van wie beide ouders werken in de zorgsector of andere cruciale beroepen en die niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind(eren).  Met cruciale beroepen wordt bedoeld, beroepen in de zorg, veiligheid, voedingsnijverheid en de distributie.
  • Kinderen van alleenstaande ouders die werken in de zorgsector of in de andere cruciale beroepen en geen opvang kunnen voorzien.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Deze kinderen zullen de komende periode de ‘pré-teaching’-taken op school kunnen maken.

Verder zijn we al volop aan het plannen hoe we aan de slag kunnen, vanaf 4 mei. We veronderstellen en hopen dat de lagere schoolkinderen opnieuw aan de slag zullen kunnen gaan, al moet dit nog worden bevestigd.

Hoe we dit zullen organiseren, rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen naar afstand, hygiëne en werkdruk, wordt jullie tijdig meegedeeld.

Ook voor de kinderen van de derde kleuterklas wordt aan een plan gewerkt om hen klaar te stomen voor het eerste leerjaar.

We zijn en blijven ervan overtuigd dat de cruciale leerstof, die je kind zal nodig hebben in de aanloop naar het volgende schooljaar, zal gegeven en ingeoefend worden.

Nog even samen volhouden…

Draag goed zorg voor allen om je heen.

Philip Van Santen

Reacties zijn gesloten.