Rappen

De leerlingen van het 4de leerjaar leerden in de lessen taal wat een rap is. We bekeken een filmpje waardoor we wisten dat een rap vaak rijmt, een snel tempo heeft en dat er moves/bewegingen bij kwamen kijken. Nadien gingen ze in groepjes aan de slag om zelf een rap in elkaar te steken. De resultaten waren fantastisch! Je kan ze hieronder bekijken.


Reacties zijn gesloten.