Brief tijdens en na de herfstvakantie

Beste ouders,

Zoals jullie al vernomen hebben wordt de herfstvakantie met enkele dagen verlengd. Maar om niet te blijven stilzitten hebben we besloten dat de leerlingen enkele opdrachten alleen thuis kunnen maken. Wij verwachten dan ook dat iedereen de volgende opdrachten tegen donderdag 12 november gemaakt heeft. Dit om daarna zo vlot mogelijk in de pikken.

REKENEN: werkboek b

 Les 85, wb. p. 9: Getallen tot 100 (oef. 1 niet want dit is een luisteroefening, driehoekjes mogen maar moeten niet gemaakt worden)

 Les 98, wb. p. 21: automatiseren tot 20 (oef. 1 zouden ze op 2.30min moeten kunnen maken, driehoekjes mogen maar moeten niet gemaakt worden)

 Les 124, wb. p. 44: aftrekken tot 20 zonder brug (oef. 1 niet want dit is een luisteroefening, driehoekjes mogen maar moeten niet gemaakt worden, oef. 2 zouden ze op 2.30min moeten kunnen maken)

REKENEN: bundel

 Tafel van 5

SPELLING: werkboek b

 Thema 3, les 6, wb. p. 28 – 31: Springplank (oef. 1 en de Flits! niet)

 Thema 3, weeroefeningen, wb. 32 – 34 (p. 34 enkel oefening 1, op p. 35 mag het spelletje ook gemaakt worden)

TAAL: werkboek b

 Thema 3, les 11, wb. p. 32 – 34: Hocus pocus pad, ik wou dat ik er twee had! (alle oefeningen worden gemaakt)

 Thema 3, weeroefeningen wb. p. 38 – 42, p. 43 niet, p. 44 wel

Technisch lezen: 2 blaadjes

 Thema 3 week 1

 Thema 3 week 2

Leesbingo: blad

 zeker 10 verschillende vakjes

We raden aan om deze opdrachten niet tot de laatste moment te laten liggen. Probeer elke dag een opdracht uit te voeren. Zo zal het vlot gaan. Veel succes en fijne vakantie! De juffen van het 2de leerjaar  

Er zijn ook enkele MAG-TAKEN

 hoofdletter I

 hoofdletter F

 hoofdletter J

 hoofdletter T

 2 blaadjes voor- en achterkant uit een zonnekind met taal- en rekenoefeningen

 tekenblad ‘Blaadjes in de herfst’

Deze taken MOGEN gemaakt worden, de andere taken MOETEN gemaakt worden.

2de leerjaar – ZWEMDATA

Hier een overzichtje van de zwemdata voor het 2de leerjaar. We gaan telkens op een vrijdag zwemmen. Deze vindt u ook vooraan in de agenda. Het kan handig zijn deze data al aan te duiden in de agenda van uw kind. Zo kunnen we er samen aan denken. Alvast bedankt!

11 september
25 september
9 oktober
23 oktober
13 november
27 november
11 december
8 januari
22 januari
5 februari
26 februari
12 maart
26 maart
23 april
7 mei
28 mei
11 juni
25 juni