BiZAR kunstroute + zoektocht

Vandaag stond onze eerste uitstap van het schooljaar op het programma. We gingen naar Zarlardinge om daar een kunstroute te wandelen. We verdeelden de leerlingen in 2 groepen. Een groep die eerst vertrok en aan (bijna) ieder kunstwerk een voorwerp verstopte dat te maken had met ons thema SABAKE-OFF. Een tweede groep moest dan aan elk kunstwerk het voorwerp zoeken die de eerste groep had verstopt. Elke groep werd nog eens onderverdeeld in kleinere groepjes die samen onderweg een woordzoeker trachtten in te vullen. Dit door de naam van het voorwerp die ze verstopten/vonden in te vullen. Op het einde van de zoektocht kwamen de leerlingen te weten dat ze de materialen die ze verstopten/vonden binnenkort nodig zullen hebben om in de klas samen cupcakes te maken. Het was een heel leerrijke en sportieve dag! Neem zeker eens een kijkje in het fotoalbum.

Groepswerk begrijpend lezen

In het 4de leerjaar besteden we veel aandacht aan het begrijpend lezen. De kinderen maakten op een speelse manier daarmee kennis. Om te beginnen kreeg elk kind een geheime brief die ze gedurende een aantal minuten heel goed moesten lezen. Wie goed had gelezen wist dat ze met het groepje waarin ze zaten op zoek moesten naar aanwijzingen om een schat te vinden. Eenmaal de schat gevonden stond hun nog een grotere uitdaging te wachten: samen de hoogst mogelijke toren bouwen. Naast het plezier en het vele lachen hebben we toch ook heel wat geleerd! Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om eerst alle informatie te lezen en dan pas aan het werk te gaan en dat samenwerken en overleggen toch een groot voordeel is om een opdracht tot een goed einde te brengen. Bekijk hier de foto’s van de activiteit.

Schoolbenodigdheden 4de leerjaar

Beste ouders

Volgend schooljaar komt je kind naar het 4de leerjaar. Welkom!

Volgende schoolbehoeften zijn nuttig om mee te brengen en blijven gedurende het hele schooljaar in de klas. Deze worden niet meer mee naar huis genomen. Indien u in één (of meerdere) schoolbehoeften niet kan voorzien, zal de klasleerkracht deze aan uw kind bezorgen. Gelieve zoveel mogelijk zaken te voorzien van een klein etiket met de naam van uw kind op.

– huiswerkmap

2 pennenzakken: 1 gevuld met kleurpotloden en kleurstiften

                               1 lege, ronde pennenzak

– een USB-stick in een doosje

– donkerblauw of zwart kort broekje

– turnpantoffels of sportschoenen die geen strepen nalaten

Het is handig mochten de leerlingen thuis over volgende materialen beschikken.

– geodriehoek (hard, niet flexibel)

– passer

– groene balpen

– blauwe balpen

– potlood + gom

Wij wensen jullie allen een fijne vakantie en tot… 1 september!

De juffen van het 4de leerjaar