Inschrijving tijdens de zomervakantie

schoolVoor informatie en inschrijvingen betreffende onze school ben je steeds welkom op volgende tijdstippen:

Op zaterdag:
4 juli, 22 augustus, 29 augustus: 09.30 – 11.30

Op woensdag:
1 juli / 26 augustus: 09.30 – 11.30

Op andere dagen kan dit ook, steeds na afspraak:
bel 055 / 42 35 79 of mail naar directie-brakel@vbsab.be

Aan allen een fijne, zonnige vakantie toegewenst!

Video: heropstart!

Vanaf vrijdag 15 mei zullen de leerlingen van het 1e, 2e en 6e leerjaar opnieuw les kunnen volgen in hun vertrouwde klas, bij hun vertrouwde juf of meester. We nemen daarbij de nodige, voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht om risico’s te vermijden.

Wat is belangrijk:
– school opent om 08.00 uur
– je kind komt de school binnen langs het paadje aan de parking TIRSE (andere ingangen gesloten)
– enkel boterhammetjes over de middag
– breng bij voorkeur eigen drankje mee, fruit en droge koek mag ook nog natuurlijk
– het zou fijn zijn mocht je kind een pakje papieren zakdoekjes bijhebben
– de middagpauze wordt ingekort
– er worden enkel essentiële lessen gegeven en enkele momenten bewegingsopvoeding
– einde lessen om 15.00 uur, ouders wachten buiten op het grasveld voor de witte deur (wil daar ook de nodige afstand respecteren)
– kinderen die zich ziek voelen of ziek zijn worden niet toegelaten uit voorzorg

Deze afspraken gelden ook voor de leerlingen die ingeschreven zijn in de opvang, die tot 16.00 uur loopt.

Hoe verloopt het binnenkomen ’s morgens vanaf vrijdag 15 mei?

Boodschap van de directeur aan al onze leerlingen (…en ouders):

We hopen alvast op een fijne heropstart met de leerlingen van 1, 2 en 6 en hopen de overige leerlingen snel terug te zien, in hun vertrouwde klasjes.

Begin pre-teaching

Beste ouders

De afgelopen 14 dagen hebben de leerkrachten de gevraagde ‘pré-teaching’ voorbereid.

Hierover is vorige week ook al gecommuniceerd.

De volgende periode, van maandag 20 tot en met donderdag 30 april, zullen er dus bepaalde delen nieuwe leerstof aangeboden worden, alsook de nodige verwerking hierop. Dit gebeurt op diverse manieren die je kon lezen in de voorafgaande mail(s) van de klasleerkracht. Hou de komende tijd dus zeker de website van de school, de klasblogs, je mails in de gaten.

In geval van problemen kan je steeds terecht bij de juf of meester via de adressen die vermeld waren op de mail(s).

Wat betreft de opvang op school : deze blijft verder lopen zoals voorheen, namelijk voor:

  • Kinderen van wie beide ouders werken in de zorgsector of andere cruciale beroepen en die niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind(eren).  Met cruciale beroepen wordt bedoeld, beroepen in de zorg, veiligheid, voedingsnijverheid en de distributie.
  • Kinderen van alleenstaande ouders die werken in de zorgsector of in de andere cruciale beroepen en geen opvang kunnen voorzien.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Deze kinderen zullen de komende periode de ‘pré-teaching’-taken op school kunnen maken.

Verder zijn we al volop aan het plannen hoe we aan de slag kunnen, vanaf 4 mei. We veronderstellen en hopen dat de lagere schoolkinderen opnieuw aan de slag zullen kunnen gaan, al moet dit nog worden bevestigd.

Hoe we dit zullen organiseren, rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen naar afstand, hygiëne en werkdruk, wordt jullie tijdig meegedeeld.

Ook voor de kinderen van de derde kleuterklas wordt aan een plan gewerkt om hen klaar te stomen voor het eerste leerjaar.

We zijn en blijven ervan overtuigd dat de cruciale leerstof, die je kind zal nodig hebben in de aanloop naar het volgende schooljaar, zal gegeven en ingeoefend worden.

Nog even samen volhouden…

Draag goed zorg voor allen om je heen.

Philip Van Santen

Zin in een uitdaging tijdens de paasvakantie?

Nieuwe schoolagenda Broeders van Liefde voor lagere school

Voor de agenda en schoolkalender van de scholen van Broeders van Liefde 2020-2021 willen we tien mooie beelden ontwikkelen waarmee de maanden van het schooljaar worden geopend.

De lay-out van de schoolagenda zal gebruik maken van het thema lego- of duploblokken. Indien jij wil, mag je tegen het einde van de paasvakantie één foto doorsturen van de legoconstructie die je maakte. De beelden mogen abstract of figuratief zijn, driedimensionaal of vlak, al dan niet gebruikmakend van tekst en gelinkt aan het jaarthema: ‘er zit meer in dan je denkt’.

Hierbij vind je een link met een handleiding over hoe je de foto best neemt en waarheen je jouw werkje mag doorsturen.

Dit is een vrijblijvende opdracht.

Veel plezier ermee.

Video: Corona compilatie

Onze eigen drone mocht niet meer opstijgen en die van VTM vond vele pareltjes van onze leerlingen, ouders en collega’s niet. Dus we deden zelf een oproep en monteerden dit tot een eigen compilatie.

Muzikale juf Mieke was geïnspireerd door vele artiesten die nu een eigen Corona-lied maken. Ze merkte op dat dit vaak heel emotionele en rustige songs waren. Maar er mag wat meer “schwung” in zo’n liedje zitten, zodat we er toch wat HAPPY van worden. Zij koos dus voor een vrolijk nummer om iedereen wat op te peppen.

Geluksmomentjes delen

Het is vandaag “Internationale Dag van het Geluk”! Hoe gaat het ondertussen met jullie? Wat maakt jou vandaag #HAPPY? Op onze Facebook-pagina kan je een teken geven en jouw klein geluksmomentje (in woord of beeld) delen, zo inspireren we elkaar in deze periode!

Geef jij een teken? Klik hier:
https://www.facebook.com/sintaugustinusbrakel/posts/2561576203969168?comment_id=2561612670632188&notif_id=1584694591367251&notif_t=feed_comment

Maatregelen omtrent het Coronavirus op onze school

Uitgelicht

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. Omdat kinderen grote verspreiders zijn of kunnen zijn van het virus, ook naar leerkrachten toe, vragen we om jullie kinderen zoveel als mogelijk thuis te houden. De kinderen vertonen vaak weinig of geen abnormale verschijnselen ondanks het feit dat ze besmet (kunnen) zijn. Toch blijven we in opvang voorzien voor de leerlingen van wie ouders zelf niet voor de opvang kunnen instaan of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Het schoolteam zal verder nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Toch hebben we voor jullie kinderen de nodige taken voorzien om thuis verder aan de slag te blijven en niet al te veel achterstand op te lopen.

– 1ste leerjaar: leestaken, rekentaken worden meegegeven, oefeningen op Bingel worden klaargezet

– 2de leerjaar: planning in de agenda en oefeningen op Bingel worden klaargezet

– 3de leerjaar: werkbundel voor de leerlingen en oefeningen op Bingel worden klaargezet

– 4de leerjaar: planning voor de leerlingen en online leerplatform Scoodle en Bingel

– 5de leerjaar: website school => klasblog worden opdrachten geplaatst (regelmatig raadplegen)

– 6de leerjaar: planning voor de leerlingen  en klasblog op de website raadplegen waar opdrachten zullen geplaatst worden

De voor –en naschoolse opvang (op school) zal worden verzorgd zoals voorheen maar uitzonderlijk pas vanaf 07.30 uur ’s morgens. ’s Avonds wordt er opvang voorzien tot 17.00 uur, op woensdag tot 12.30 uur. De kinderopvang van de gemeente (voor en na schooltijd) in het Narrenschip blijft open.

Indien je kind toch naar school komt en dient gebruik te maken van de bus, vragen we expliciet om dit te laten weten via het telefoonnummer 055/423579 of via mail philip.vansanten@clusterbrakel.be . Zo kunnen wij tijdig de juiste regelingen treffen en jullie kinderen ophalen.

Vanaf maandag 16 maart zullen er, tot aan de paasvakantie, geen warme maaltijden worden aangeleverd. Indien je kind op school blijft, dien je dus boterhammetjes mee te geven.

De Zuidactie, voorzien voor 20 maart, wordt verplaatst of uitgesteld tot nader bericht. Bij eventueel uitstel zullen we het geld dat je reeds meegaf met je kind laten terugbezorgen.

De gratis fruitbedeling op woensdag zal tot de paasvakantie worden opgeschort.

Wij rekenen op het gezond verstand van elkeen in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind ( vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisa

Meer informatie?

Carnaval

Op vrijdag 21 februari trekt onze school door de straten van Brakel! Mogen we jou begroeten onderweg? Dan heb je hier alle nodige info …