Maandkalender

Schooljaar 2018-2019


september
3 – infoavond kleuters 19u
4 – infoavond lager 19u
10-14 – zeeklassen 6de leerjaar
24 – lokale verlofdag
28 – sportdag 1e kleuters

oktober
5 – sportdag 2de en 3de kleuters (groep 5 en 6)
8 – sportdag 2de kleuters (groep 4)
9 – schoolfotograaf
10 – pedagogische studiedag
19-20 – spaghettifestijn
23 – bezoek Helix 1ste leerjaar

november

december

januari
16 – pedagogische studiedag

februari
4 – lokale verlofdag
20 – pedagogische studiedag

maart
25 – sportdag 2de kleuters (groep 4)
26 – sportdag 2de en 3de kleuters (groep 5 en 6)

april
25 – American Games 5de leerjaar

mei
1 – eerste communie
18 – schoolfeest / BBQ

juni