Historiek

De vrije Sint-Jozefschool voor jongens te Nederbrakel, waarvan de Broeders van Liefde het bestuur pas hadden overgenomen, startte op 6 oktober 1911 met 220 leerlingen in 4 klaslokalen en het Vincentiuslokaal. De directeur was Vader Libertus Ickx en de personeelsbezetting was als volgt: dhr. Emiel Meganck (1ste leerjaar), dhr. Alfons Otte (2de leerjaar), Polydoor Van Cauwenberge (3de en 4de leerjaar), br. Eucherius Van Driessche (5de leerjaar), dhr. Serafien Kindt (6de leerjaar).

Het aantal leerlingen nam snel toe en na de paasvakantie in 1913 werden vier nieuwe klassen in gebruik genomen, waarvan er twee gebruikt werden door het middelbaar. Bij de start van het nieuwe schooljaar in 1913 zaten de 345 leerlingen van het lager onderwijs al in zes afzonderlijke klaslokalen.

In 1919 telde deze lagere school 553 leerlingen verdeeld over negen klassen. dhr. Ernest De Wolf (1ste A), br. Benignus Blanckaert (1ste B), dhr. Alfons Otte (2de A), dhr. Lodewijk De Schryver (2de B), br. Waldimar Tolleneer (3de ), br. Aribert Willen (4de), br. Andronicus Van Watermeulen (5de), br. Quadratus Van ’t Hof (6de), br. Eucherius Van Driessche (4de graad), br. Avitus Beelaert (directeur).

Met de steun van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen werden in 1923 twee klaslokalen bijgebouwd en in 1930 nog een verdieping er boven op. Zo beschikte deze school voortaan over minimum 12 ruime klaslokalen.

De directie van deze school werd achtereenvolgens waargenomen door: vader Libertus Ickx (11-18), vader Avitus Beelaert (18-22), vader Medard Robeyns (22-29), vader Anselmus Dielen (29-34), vader Filiminus Van Tieghem (34-38), vader Sylvius Van Schoor (38-44), vader Filominus Van Tieghem (44-50), br. Livonius Franssen (50-51), vader Isaac De Leenheer (51-53), br. Erasmus Rossey (53-65), br. Achiel Gregoir (65-68), br. Albert Arts (68-78), br. Frans Geboes (78-92), br. Jan Scherpenbergh (92-93), br. Frans Geboes (93-95), dhr. Paul Devos (95-06), mevr. Roos De Bock (06-12) en dhr. Philip Van Santen (12-..)

Om de eenheid tussen het lager en secundair onderwijs te onderstrepen veranderde vader Isaac met toestemming van zijn hogere oversten tijdens zijn periode de naam van de school: de vrije lagere jongensschool Sint-Jozef werd de vrije lagere jongensschool Sint-Augustinus.

Op 3 januari 1983 verlieten de leerlingen van deze school de uitgeleefde gebouwen aan de Markt en namen hun intrek in de nieuwe schoollokalen van de vrije parochiale jongensschool aan de Driehoekstraat.

Op 1 september 1988 namen de Broeders van Liefde het schoolbestuur en de gebouwen van de parochiale lagere jongensschool aan de Driehoekstraat te Brakel over. Daardoor werd deze parochiale school meteen een school van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Op 1 mei 1994 namen de Broeders van Liefde ook het schoolbestuur (niet de gebouwen) over van de drie vrije scholen van de Eerw. Zusters van Maria: de basisschool (Cor Mariae) in de Kasteelstraat en de kleuterscholen op Valkenberg en in Parike. Door die fusie werd de broederschool meteen een vrije gemengde basisschool.

Geleidelijk werden al de leerlingen van de basisschool in de Kasteelstraat overgebracht naar de broederschool aan de Driehoekstraat en met de komst van de kleuters begin 2004 was deze operatie voltooid.

De kleuters werden daar voorlopig ondergebracht in nieuwe paviljoenen in afwachting van een nieuwbouw voor hen op dezelfde campus. Directeur Paul Devos werd in september 2006 om gezondheidsredenen vervangen door mevr. Roos De Bock. In 2012 werd ze opgevolgd door dhr. Philip Van Santen.

team02

team01

team03

Meer info kan u terugvinden in Gedenkboek 1, 2 en 3 van Broeder Kamiel Vandenberghe.