Kleuter

– Als kleuters de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken mogen ze worden ingeschreven op school.
– Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze pas op school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
– Voor de instapdatum mag de kleuter niet aanwezig zijn in de school.
– Het aantal ambten kleuterleider en de klasverdeling voor 1 september van het nieuwe schooljaar, is afhankelijk van het aantal ingeschreven kleuters op 1 februari van het voorbije schooljaar.
– Zorg ervoor dat de kleuters tijdig (1ste belsignaal) op school aanwezig zijn. Het aanstippen van de aanwezigheden van de kleuters moet het eerste halfuur van de dag gebeuren.
– De kleuters hebben een heen- en weerboekje. Raadpleeg dit elke dag en maak er ook gebruik van om berichten voor de kleuterleidster in te noteren.
– Een kinderverzorgster helpt bij de opvang van de jongste kleuters.
– Iedere leefgroep krijgt afzonderlijke lessen lichamelijke opvoeding.
– De oudste kleuters gaan om de veertien dagen zwemmen. (zie zwemkalender)

Startersboek voor instappers
Dit boekje geeft je als ouders nog zoveel meer informatie die belangrijk is voor de succesvolle start van je kind. Je kan dit startersboekje aan de kleuterjuf vragen maar ook zelf downloaden via deze link.

Kijkdag en instapdata in de kleuterklassen
Om de eerste stappen van uw kind in het onderwijs vlot te laten verlopen organiseren wij in de loop van het schooljaar enkele kijkdagen. Zo maakt uw kind op een ongedwongen manier kennis met het klasgebeuren en de vriendjes waarmee uw zoon of dochter op een speelse en leerrijke manier op ontdekking gaat doorheen het jaar. Hopelijk kan uw kind na een eerste bezoek aan de school op beide oren slapen als het weet welke fijne omgeving hem/haar nadien te wachten staat! Graag vooraf even contact op te nemen met de juf van de¬†peuterklas. De instapdata kan u terugvinden bij “data”.