Leesouders

leesoudersGedurende reeds vele jaren wordt niveaulezen op school georganiseerd.
In het begin van het schooljaar kunnen de kinderen van het 2de en 3de leerjaar onder begeleiding van een leesouder of leesgrootouder in kleine groepjes op hun niveau oefenen in vlot lezen. In de loop van het tweede trimester start dan ook het eerste leerjaar met niveaulezen.

Wij kunnen dan ook reeds jaren rekenen op vrijwillige (groot)ouders. Elke week zijn ze op post om met hun groepje te lezen.

Indien je interesse hebt, kan je best intekenen op het briefje dat je kind meekrijgt.

Je bent van harte welkom.