Word wie je bent

schoollogo2Begin 2011 werd het nieuwe logo en de nieuwe slogan van onze school voorgesteld. Beide kwamen tot stand na een aantal personeelsvergaderingen rond ‘de identiteit van de school’ en een bevraging bij de ouders.

Het resultaat kan u bewonderen op twee banners op onze schoolmuren en op het briefhoofd van de school. We zijn heel fier op ons nieuwe logo en op het tot stand komen van dit logo in samenwerking met ouders en school.

Verklaring
De driehoek verwijst naar de school in de Driehoekstraat. De kinderen in de driehoek geven een beeld van de ‘schoolgaande’ jeugd in een verkeersdriehoek. Grote broer en zus stappen samen naar school met een rugzak op de rug. De cirkel verwijst naar de geborgenheid die alle personeelsleden met zorg aan de dag leggen. De driehoek verwijst ook naar een driehoeksverhouding: kinderen, ouders,school. De cirkel is niet gesloten. Dit laat de leerlingen toe te kijken naar hun nabije toekomst om “te worden wie ze zijn”.

Slogan
De slogan ‘Word wie je bent’ is ontstaan uit de overtuiging dat dit in wezen het enige is dat je te doen staat in je leven. Daarom biedt onze schoolgemeenschap jou haar onvoorwaardelijke steun om te worden wie je bent. We eerbiedigen jou om wie je bent, met je sterktes en zwakheden, je fouten en gebreken, je goede en minder goede kanten om te worden wie je in aanleg bent. Door je bewust te worden van je persoonlijkheid, te doen waar je hart ligt en waar je goed in bent, vergroot je je kansen om succesvol jezelf te zijn. Wij zullen al het mogelijke doen om al jouw talenten en gaven die je in je hebt, te helpen ontwikkelen zodat je mag uitgroeien tot een waardevol persoon. We creëren hiertoe op onze school een klimaat van eerbied en respect waarin ieder zich thuis voelt.

Schoollied: Word wie je bent
Bij het nieuwe logo en de nieuwe slogan werd ook een eigen schoollied ingezongen!