Taken 4A en 4B di 07/12

Gelieve donderdag volgende zaken zeker mee te brengen naar school:
– Werkboeken wiskunde + taal + wero
– Huistaken
– Schoolfoto’s + eventueel geld

– Extra warme trui
Toets leesboekje zal doorgaan op ma 13/12

-Spelling:
1)Thema 4 les 3 verbeteren. KLIK HIER voor de verbetersleutel.
2) Scoodle: taak staat klaar (titel: Thema 4 les 3)

-ICT:
4A: Vragen invullen door op deze LINK te klikken. Gebruik volgende code:
TXHTCR en klik op volgende. Klik nu je eigen naam aan en beantwoord de vragen. Bij elke vraag MOET je 3 leerlingen van de klas aanduiden.

4B: Vragen invullen door op deze LINK te klikken. Gebruik volgende code:
FRSYKL en klik op volgende. Klik nu je eigen naam aan en beantwoord de vragen. Bij elke vraag MOET je 3 leerlingen van de klas aanduiden.

-Wiskunde: Controledag!
Alle lessen gemaakt?
Alle lessen uit rekenboek B verbeterd aan de hand van de verbetersleutel, die je kan terugvinden in de linkerkolom op de klasblog?
Nog vragen? Kom dan even online.

REKENBOEK B
Les 40: Gelijkwaardige breuken zoeken. Breuken vereenvoudigen.
p.55, 56, 57
Les 41: De cijferklok aflezen tot op 1 minuut nauwkeurig.
p.60, 61 (enkel oef. 3, 4 en 5)
Les 42: Betalen, wisselen en teruggeven in euro en cent.
p.62, 63, 64
Les 46: Herhalingsles Blok 4
Getallenkennis (rood): p.75, 76 (oef. 1, 2)
Bewerkingen (blauw): p.76, 77, 78, 79 (oef. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9)
Metend rekenen (groen): p.80, 81 (oef. 10 enkel C, 11 en 12)

REKENBOEK C
Les 49: Patronen ontdekken en voortzetten.
p.6, 7 en 8 (oef. 2, 3, 5)
Les 56: Cijferend delen tot 10 000.
p.27, 28, 29 en 30

-Wero:
Studeren ‘op reis door ons land’ (toets vrij 10/12) STUDIEWIJZER

Je kan juf Mieke vandaag bereiken tussen 14:30 en 15:30 door HIER te klikken.
Je kan juf Silke vandaag bereiken tussen 13:30 en 14:30 door HIER te klikken.

Taken 4A en 4B ma 06/12

-Wiskunde:
REKENBOEK C: Les 56: Cijferend delen tot 10 000
* Werkboek p.27, 28, 29 en 30
–> Met potlood a.u.b.
–> Deze les moeten jullie niet zelf verbeteren
* Rekenwijzer nr.20a
* Instructiefilmpje op Bingel bij Reken Maar (waterval):
– L4BW16: Cijferend delen met natuurlijke getallen

-Spelling:
Thema 4 les 3 (gele schrift p. 46, 47, 48) Gebruik deze POWERPOINT om de les te maken.

-Wero:
1) Scoodle: taak wero staat klaar (titel: inoefenen toets)
2) Studeren ‘op reis door ons land’ (toets vrij 10/12)

Je kan juf Mieke vandaag bereiken tussen 14:30 en 15:30 door HIER te klikken.
Je kan juf Silke vandaag bereiken tussen 13:30 en 14:30 en door HIER te klikken.

Taken 4A en 4B vrij 03/12

-Wiskunde:
REKENBOEK C: Les 49: Patronen ontdekken en voortzetten
* Werkboek p.6, 7 en 8 oef. 2, 3, 5 (4, 6 en 7 mag)
–> Kleuren doen we met kleurpotlood!
–> Deze les moeten jullie niet zelf verbeteren.
* Rekenwijzer nr. 7 en 44

-Spelling:
1) Op Scoodle staan er oefeningen klaar. (spelling thema 4 les 1 en 2)
2) Verbeteren thema 4 les 2 p. 42, 43, 44 en 45. Foutje? Schrijf het VOLLEDIGE WOORD opnieuw. KLIK HIER VOOR DE VERBETERSLEUTEL.

-Wero:
Studeren ‘op reis door ons land’ (toets vrij 10/12) KLIK OP STUDIEWIJZER.

Je kan juf Mieke vandaag bereiken tussen 14u30 – 15:00 door HIER te klikken.

Je kan juf Silke vandaag bereiken tussen 13u30-14u30 door HIER TE KLIKKEN.

Taken 4A en 4B do 02/12

Vergeten jullie vandaag REKENBOEK C niet te komen afhalen op school?

-Wiskunde:

Les 46: Herhalingsles Blok 4
* Werkboek Metend rekenen (groen) p. 80, 81 oef 10 enkel C, 11 en 12
* Rekenwijzer nr. 10a, 10b, 11a, 11b, 12
* Instructiefilmpje op Bingel bij Reken Maar (waterval):
-L4MR6: Van wijzerklok naar cijferklok

Spelling: Thema 4 les 2 p. 42, 43, 44 en 45. Maak deze les met behulp van de Powerpoint. (klik op Powerpoint om het te openen)

-Wero:

 1. Verbeteren p. 33, 34, 35 en 36 in het boekje. KLIK HIER VOOR DE VERBETERSLEUTEL.
 2. Studeren boekje ‘op reis door ons land’ (Toets op vrij 10/12)

Je kan juf Mieke vandaag online bereiken
tussen 13u30 – 14u30 en tussen 18:30 en 19:30 door HIER te klikken.

Je kan juf Silke vandaag online bereiken tussen 13u30-14u30 door HIER TE KLIKKEN.

Taken 4A en 4B woe 01/12

-Wiskunde: Er zijn heel wat filmpjes bij deze les beschikbaar. Bekijk enkel diegene die jij nodig hebt. Vergeet jouw les niet te verbeteren aan de hand van de verbetersleutel, die je terug kan vinden in de linker kolom op de klasblog. Veel succes!

Les 46: Herhalingsles Blok 4

* Werkboek Bewerkingen (blauw) hoofdrekenen p. 76, 77, 78 oef 3, 4, 5, 6

* Werkboek Bewerkingen (blauw) cijferen p.78, 79 oef 7, 8 en 9

–> MET POTLOOD A.U.B.

* Rekenwijzer nr.10a-b, 11a-b, 13a-d, 17a, 18a, 19a

* Instructiefilmpjes op Bingel bij Reken Maar (waterval):

– L4BW9: + tot 10 000 (hoofdrekenen)

– L4BW10: – tot 10 000 (hoofdrekenen)

– L4BW11: x met splitsen/verdelen (hoofdrekenen)

– L4BW12: + met natuurlijke getallen (cijferen)

– L4BW13: – met natuurlijke getallen (cijferen)

– L4BW14: x met natuurlijke getallen (cijferen)

Huistaken wiskunde

Leerlingen 4A: Weekplanner (zie agenda) + vrijblijvend taken op Bingel

Leerlingen 4B: Taken op Bingel (voor de hele week)

Spelling: Thema 4 les 1 verbeteren. (gele schrift p. 38 – 41) Je kijkt alle oefeningen na. Foutje? Schrijf het woord VOLLEDIG opnieuw. KLIK HIER VOOR DE VERBETERSLEUTEL.

-Wero:

1) Verbeteren van de gemaakte taken. KLIK HIER VOOR DE VERBETERSLEUTEL.

2) Boekje wero p. 33, 34, 35 en 36 maken.

3) Op vrijdag 10/12 zal er toets zijn van het thema op reis door ons land. Je kan alles wat we gemaakt hebben in het weroboekje al beginnen studeren.

Je kan juf Silke vandaag online bereiken tussen 10u en 11u door HIER TE KLIKKEN.

Je kan juf Mieke vandaag online bereiken tussen 10u en 11u door HIER te klikken.

Taken 4A en 4B di 30/11

Dinsdag 30/11:

-Wiskunde: Tip: Bekijk steeds eerst de instructiefilmpjes

Ben je klaar met je werkboek, dan verbeter je hem aan de hand van de verbetersleutel die je terug kan vinden in de linker kolom op de klasblog.

Les 40: Gelijkwaardige breuken zoeken. Breuken vereenvoudigen

 • Leerlingen 4B + Mathis, Jessica, Keano en Luna J. uit 4A: Werkboek p.55 – 56 – 57
 • Leerlingen 4A: Apart blad in je huistakenmap (dat je gisteren meekreeg)
 • Rekenwijzer p.14
 • Instructiefilmpjes op Bingel bij Reken Maar (waterval):

– L4GK10: Gelijkwaardige breuken

– L4GK8: Gelijkwaardige breuken

– L4GK9: Breuken vergelijken

Les 46: Herhalingsles Blok 4

 • Getallenkennis (rood) p. 75, 76 oef 1 en 2
 • Rekenwijzer nr.9 en 3e
 • Instructiefilmpjes op Bingel bij Reken Maar (waterval):

– L4GK7: Verhoudingen- L4GK10: Gelijkwaardige breuken

– L4GK8: Gelijkwaardige breuken

– L4GK9: Breuken vergelijken

Huistaken wiskunde

Leerlingen 4A: Weekplanner (zie agenda) + vrijblijvend taken op Bingel

Leerlingen 4B: Taken op Bingel (voor de hele week)

-Spelling: Thema 4 les 1 p. 38,39 en 40. Maak deze les met behulp van de Powerpoint. (klik op Powerpoint om het te openen)

-Wero: Extra blad – De kaart van België (p.10 extra blad dat is ingeplakt)

Je kan juf Mieke vandaag online bereiken tussen 14:30 – 15:30 door HIER TE KLIKKEN.

Je kan juf Silke vandaag online bereiken tussen 13u30 – 14u30 door HIER TE KLIKKEN.

Quarantaine taken 4B + afwezige lln. 4A

Maandag 29/11:

Wiskunde: Les 41: De cijferklok aflezen tot op 1 minuut nauwkeurig TIP: Bekijk eerst het instructiefilmpje op Bingel!

* WERKBOEK p.60 – 61

 • van cijferklok naar wijzerklok: oef 1 en 2: NIET MAKEN!!!!
 • van wijzerklok naar cijferklok: oef 3, 4 en 5: WEL MAKEN!

* REKENWIJZER p.63 (e)

* Instructiefilmpje op Bingel bij Reken Maar (waterval):

-L4MR6: Van wijzerklok naar cijferklok

Wiskunde: Les 42: Betalen, wisselen en teruggeven in euro en cent

* WERKBOEK p.62 – 63 – 64

* REKENWIJZER p.64 – 65 – 66

Wiskunde: Huistaken voor de hele week staan klaar op Bingel

Taal: Scoodle – er staan oefeningen klaar

Wero: blad Waalse provincies invullen (extra blad dat is ingeplakt)W

Je kan juf Mieke vandaag online bereiken tussen 13u15 – 14u05 door HIER TE KLIKKEN.

Je kan juf Silke vandaag online bereiken tussen 14u05 – 14u55 door HIER TE KLIKKEN.

Taken quarantaine 4B

Dag lieve kindjes van 4B,

Hieronder zal je iedere dag kunnen zien wat je taken voor die dag zijn en wanneer je de juffen kan bereiken voor vragen of hulp.

Vrijdag 26/11:

 • Taal: monster afwerken – groene werkschrift p. 25 – 28 (monster tekenen + schrijfopdracht op het extra blad)
 • Spelling: Scoodle – er staat een toets klaar die je maakt.
 • Wero: blad Vlaamse provincies invullen (p. 4 extra blad dat is ingeplakt)

Je kan juf Silke vandaag online bereiken tussen 13u30 en 14u30 door HIER TE KLIKKEN.