Lager

– De kinderen in het lager zijn schoolplichtig. Zij moeten dus steeds tijdig, bij het eerste belsignaal, op school aanwezig zijn.
– Afwezigheden moeten steeds gestaafd worden met een bewijs: zie schoolreglement.
– De leerboeken die de kinderen gedurende het schooljaar gebruiken zijn eigendom van de school. Wij vragen dan ook deze met zorg te behandelen.
– Schriften en agenda mogen de kinderen houden op het einde van het schooljaar.
– De leerlingen krijgen op regelmatige basis taken en lessen mee naar huis. Vanaf het derde leerjaar wordt gewerkt met een weekplanner.
– Het niet maken van bepaalde taken gebeurt steeds in overleg met de ouders en de leerkracht.
– Kinderen met leermoeilijkheden worden door de klastitularis en de zorgcoördinator extra geholpen. Ouders worden tijdig op de hoogte gebracht van de problemen. De vorderingen zullen dan ook op regelmatige basis geëvalueerd worden.

Taalinitiatie Frans
In de kleuterklassen en het 4de leerjaar krijgen de kinderen af en toe een Frans taalbadje. Op een speelse en vrolijke manier maken de kinderen kennis met eenvoudige woordjes en uitdrukkingen via spel en lied. Toetsen zijn er niet aan gebonden. Het gaat hem immers om een taalinitiatie Frans. Wij zijn ervan overtuigd dat hoe jonger kinderen met een vreemde taal in aanraking komen, hoe sneller zij die taal oppikken.

Nieuwste onderwijsmethodes
Onze school gaat mee met de vernieuwingen en gebruikt de nieuwste onderwijsmethodes voor Nederlands (Taalkanjers), Wero (Wereldkanjers), Frans (Zoufff), Godsdienst (Tuin Van Heden.NU) en Wiskunde (Reken Maar).

Bingel en Scoodle
Bingel en Scoodle zijn online oefenmodules. Hiermee kan uw kind op elke computer (met internetverbinding) oefeningen maken die aansluiten bij de leerstof die in de klas werd aangebracht. Uw kind zal van de leerkracht een login krijgen waarmee hij/zij op bingel.be/scoodle.be kan inloggen. (Elk schooljaar wordt de login vernieuwd) Uw kind kan gratis online oefenen. De oefeningen zijn uitdagend en supermotiverend.
Neem een kijkje op www.bingel.be en www.scoodle.be.

Computerproject
Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hebben een eigen laptop ter beschikking. Deze wordt ingezet bij groepswerk, lessen rond ict-vaardigheden, het verwerken van leerstof met behulp van online oefeningen, … Voor de lagere klassen zijn voldoende chromebooks en laptops beschikbaar die daar de leerkrachten ten gepaste tijde worden ontleend en ingezet.