oudercomite

ocsab2017

Als ouders willen we allemaal onze kinderen de beste kansen geven.  Dat ze hun mogelijkheden ten volle ontplooien.  Thuis zijn we zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen.  Tijdens de schooluren nemen de juffen en meesters grotendeels deze taak over.  Maar onze verantwoordelijkheid stopt niet aan de schoolpoort…   Als ouder kunnen we namelijk meebouwen aan deze schoolgemeenschap.  Een gedegen instrument hiervoor is ons oudercomité.

Wie zijn wij?

Ons oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste en gemotiveerde ouders die regelmatig samenkomen met directie en leerkrachten.  Het OC is “het cement” tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie.  Tijdens onze vergaderingen wisselen we ideeën uit, zoeken we naar oplossingen of werken we activiteiten uit.

Onze jaarlijkse activiteiten zijn :

 • receptie afscheid 6e
 • info avonden
 • dag van de leerkracht
 • receptie en versiering zaal 1e Communie
 • hulp bij het spaghettifestijn
 • ontbijtpakket
 • traktatie op de kerstmarkt door ons Straf Broerke…

Elk jaar betaalt het oudercomité:

 • tutti frutti project ( elk kind krijgt elke woensdag een stuk fruit)
 • bijdrage zeeklas
 • bijdrage schooluitstappen…

Speciale realisaties de voorbije jaren zijn oa:

 • mobiel digitaal bord voor de kleuters (i3 lighthouse)
 • speelgoed en turnmateriaal voor de kleuters
 • digitale borden in 1e 2e 3e 4e 5e 6e leerjaar
 • beamers met whiteboard in 1e leerjaar
 • schaduwdoeken voor luifel op de speelplaats

Gesteund door onze vrijwilligers kunnen we ervoor zorgen dat ons jaarlijks ontbijtpakket, 1e Communiereceptie, BBQ … vlot verlopen.  Ook tijdens het jaarlijks spaghettifestijn ondersteunen we de school waar nodig.  De opbrengst van al onze activiteiten wordt ten volle gespendeerd aan de kinderen van onze school.

Wij verheugen ons erop ook dit jaar weer enkele nieuwe, enthousiaste leden te mogen verwelkomen.

We nodigen U graag uit op onze volgende vergadering op 30 november om 20u15.

Hopelijk tot dan!

Enkele beelden …

april 2021: koekenverkoop
De koekenverkoop die het oudercomité van onze school organiseerde werd een gigantisch succes! Maar liefst 2841 zakjes (!) Lotus koeken hebben zij deze week in shiften en in groepjes gevuld. Omdat alle leerlingen en leerkrachten meer dan hun steentje hebben bijgedragen, ontvangen alle klassen een extra klasbudget. Per graad wordt de meest verkopende klas extra beloond. De leerkrachten zullen samen met hun leerlingen bespreken hoe dit budget zal besteed worden. Vanaf 19 april worden de zakjes met de kinderen meegegeven. Langs deze weg een grote dank voor uw steun in deze barre coronatijden alsook dank aan alle leden van het oudercomité voor het geleverde werk!

Juni 2017: schoolfeest


December 2016: kerstdrink

oudercomitekerst16


december 2015: kerstdrink

kerst oudercomite


december 2015: op de foto met Clouseau
1522912_766014623525344_2789177019426262998_o


mei 2015: samen op het podium tijdens het schoolfeest